Fukostseminarium 19 nov

Arrangör Mittstråket
Tid 2019-11-19 08:0009:00
Plats Folkets Hus, Östersund
Fukostseminarium 19 nov
 

Kommunerna och regionerna i Mittstråket  har tillsammans med
Trafikverket och Jernbanedirektoratet gett ÅF i uppdrag att ta fram en
studie som visar vilken potential godskorridoren Sundsvall -
Trondheim har för fler hållbara godstransporter.
Hur kan korridoren förbättra konkurrenskraften för transportköpare och transportörer?  Vilka miljö- och klimatvinster resulterar det i?
Vilka godsflöden kan flyttas över till Mittstråket? Vilka kan styras om från väg till järnväg?
Ambitionen är att Mittstråket i större grad ska användas som en
funktionell och grön transportkorridor – med fler järnvägstransporter och på sikt enbart förnybara drivmedel.
Varmt välkomna!