Framtidens Flytande förväntningar - hur invånarnas ökade förväntningar påverkar dig

Arrangör Trend- och omvärldsanalysen
Tid 2019-11-27 10:0012:00
Plats Drottninggatan 7a (NoDs lokaler), Helsingborg
Standardbiljett
 

Framtidens flytande förväntningar
– hur invånarnas ökade förväntningar påverkar dig

Med framtidsforskarna Anne Dencker Bædkel och Simon Fuglsang Østergaard från Copenhagen Institute for Futures Studies.

Vi rör oss mot en framtid med mer flytande livsstilar, ny teknik och skiftande behov. Tillsammans representerar de ett tydligt skifte i hur människor rör sig i och förhåller sig till världen.

Invånare uppför sig inte längre som de ”borde”. Så istället för att uppfinna nya boxar att kategorisera efter bör kommunen sträva efter att hela tiden vara närvarande i invånarnas medvetande. Det handlar då om att erbjuda situationsbestämda lösningar.

En annan tydlig tendens är att både kunder och konsumenter i allt högre grad efterfrågar produkter och tjänster som kan förbättra dem själva och världen runtomkring. Alla vill ha ett ”Better Me” eller en ”Better World”, men utan att kompromissa med att det ska vara enkelt.