Internationella investeringar

Arrangör BizMaker och High Coast Invest
Tid 2019-11-21 09:0015:00
Plats Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall
Seminarie och workshop
 

Det svenska innovationssystemet håller hög internationell klass. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och Business Sweden har ett gemensamt regeringsuppdrag; att Sveriges innovationsmiljöer ska bli en långsiktig och naturlig del av det svenska erbjudandet till utländska investerare. 

Som ett led i det arbetet genomförs nu workshops runt om i landet för att identifiera och paketera viktiga framgångsfaktorer. Målet är ett konkret bidrag till det samlade regionala arbetet för att attrahera fler internationella etableringar och investeringar.

Dagen arrangeras i samarbete mellan BizMaker och High Coast Invest med stöd av Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och Business Sweden.

Välkommen!