Frukostträff om energieffektivisering samt studiebesök

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2019-11-21 09:0011:30
Plats Folkets hus i Lindås, Emmaboda
Frukostträff
 

Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen bjuder in till en frukostträff för att hjälpa er att ta nästa steg mot en mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion. Vi kommer att presentera konkreta tips på hur ni blir ett mer energieffektivt företag.

Plats: Folkets hus i Lindås, Emmaboda, Södra Lindåsgatan 14.
När: Torsdagen den 21 November.
09.00  Frukostmöte
10.30  Rundvandring Xylem.

Vi bjuder på frukost. Efter frukosten och programmet erbjuds ni att delta på en rundvandring av Xylem där de berättar mer om deras energieffektiviseringsarbete. 

-----------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är minst sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd