Resurseffektiva och framtidssäkra fastigheter i Östergötland

Arrangör Energikontoret Östergötland
Tid 2019-11-26 08:3013:00
Plats Cleantech Park, Gjuterigartan 1, Linköping
Standardbiljett
 

Vi följer upp vårens seminarie ”Hållbart byggande” där Johan Nuder från Informationscentrum för  hållbart byggande och Bitgitta Glovén från Sveriges byggindustrier deltog,  då presenterades också Färdplan mot en klimatneutral Bygg- och anläggningssektor 2045.

Ni som missade Johan Nuder ögonöppnare kring fastighetsbranschens klimatutmaning får en chans  att höra honom.  Niklas Jacobsson från Fastighetnätverket i Örebro kommer och berättar om hur  samverkan mellan byggbolag, fastighetsägare, energibolag, installatörsbolag och kommuner kan fungera. Energimyndigheten presenterar sektorsstragegier för energieffektivisering. Några goda exempel på samverkan som gjort skillnad presenteras.

Tillsammans skapar vi  en arena för Resurseffektiva och framtidssäkra fastigheter i Östergötland.