Stefan leker med en MALL

Organisation LO-distriktet i Stockholms län
Tid 2019-10-11 09:062019-10-18 09:06
Nominering till fyllnadsval i LO-distriktets styrelse
 

Hemställan om nomineringar till fyllnadsval i LO-distriktets styrelse. 

LO-distriktet i Stockholms läns ordinarie styrelseledamot Linda-Li Käld från Målarna avd 1 har tidigare avsagt sig uppdraget i styrelsen. Även styrelsens vice ordförande Lars Holmström från Byggnads Stockholm-Gotland har avsagt sig styrelseuppdraget. 

Fyllnadsval för dessa sker på LO-distriktet i Stockholms läns höstmöte den 28 november 2019. 

 
Nomineringsstopp är den 3 november 2019 då också detta formulär stänger.