Femkantsdagen 2019, tema "Vetenskap & forskning".

Arrangör Femkantens vuxenutbildning
Tid 2019-10-18 09:1515:30
Plats Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Femkantsdagen
 
Seminarieval 1A (kl 9.15-10.20); Hur kan framtidens vuxenutbildning utformas för att möta behov och förväntningar hos individ och samhälle? (60 min)
 
Seminarieval 1B (kl 9.15-10.20); Individanpassad undervisning med hjälp av digitala verktyg- vad säger forskningen? (60 min)
 
Seminarieval 1C (kl 9.15-10.20); Utsikt - Insikt - Framsikt. Projektet Arbetslivskunskap och valkompetens (60 min)
 
Seminarieval 1D + 1E (kl 9.15-10.20); Från klagomål till önskemål (30 min) /Vad kännetecknar ett vinnande team? (30 min)
 
Seminarieval 2A (kl 10.30-11.35); Hur kan framtidens vuxenutbildning utformas för att möta behov och förväntningar hos individ och samhälle? (60 min)
 
Seminarieval 2B (kl 10.30-11.35); Individanpassad undervisning med fokus på digitala verktyg- vad säger forskningen? (60 min)
 
Seminarieval 2C (kl 10.30-11.35); Utsikt - Insikt - Framsikt. Projektet Arbetslivskunskap och valkompetens (60 min)
 
Seminarieval 2D + 2E (kl 10.30-11.35); Från klagomål till önskemål (30 min) + Vad kännetecknar ett vinnande team? (30 min)
 
Seminarieval 2F (kl 10.30-11.35); Nätverk för studie- och yrkesvägledare (60 min)
 

Välkomna till Femkantsdagen 2019! 

Årets tema är Vetenskap & forskning och arrangeras i samverkan med bl a Luleå Tekniska Universitet, Skolforskningsinstitutet och Luleå kommuns projekt- och utvecklingsavdelning.

Första halvan av dagen består valbara seminarier där du kan delta i 2-4 pass (beroende på längd). Efter att ha fyllt på energinivån med lunch i Centrumrestaurangen återsamlas vi i hela gruppen för eftermiddagens gemensamma program. 

Dagen avslutar vi med att lyssna till Rasmus Åkerblom, vetenskapsjournalisten som just nu är aktuell med dokumentärfilmen Jorden är platt på SVT, samt som programledare i storsatsningen Klartänkt – Om kritiskt och vetenskapligt tänkande. 

Den årliga femkantsdagen ska ge möjlighet till gemensamt lärande och utveckling i aktuella ämnen och samtidigt erbjuda ett tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget vänder sig till dig som är verksam inom den kommunala vuxenutbildningen i någon av kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. 


 

Program

 

8.45              Fika och mingel (i anslutning till respektive seminarielokal)

 

9.15               Valbara seminarier (se info nedan)

 

11.45             Lunch serveras i Centrumrestaurangen

 

12.45             Välkomna till hörsal B192 för eftermiddagspasset!

 

13.00            Information från Ltu

 

13.15             Prisutdelning Femkantens vandringspris

 

13.30            Föreläsning Rasmus Åkerblom, del 1


 
               * Bensträckarpaus *

              

               Föreläsning Rasmus Åkerblom, del 2

 

15.15 (ca)    Avslut och COFFEE-TO-GOValbara seminarier

Här nedan beskrivs de olika seminarierna A-F lite mer utförligt. Via anmälningslänken i inbjudan gör du sedan dina val. Bygg ihop ditt eget förmiddagsprogram genom att kombinera antingen två 60-minuterspass, alternativt ett 60-minuters och ett 30-minuterspass, med varandra.

Dagen startar med fika i anslutning till den lokal där du ska delta i första seminariepasset, så håll utkik efter kommande mejl med detaljerad information om lokaler etc.

 

Hur kan framtidens vuxenutbildning utformas för att möta behov och förväntningar hos individ och samhälle? (60 min)

Projektet ”Femkantens lärcentra” har initierats tillsammans av Kalix, Bodens, Luleås, Piteås och Älvsbyns kommuner. Syftet är att kartlägga behov och förutsättningar för samordnade insatser för att öka tillgängligheten till utbildning inom vårt samverkansområde.

För att bidra till en gemensam bas inleds workshopen med en kort bakgrund och presentation av projektet. Fokus blir sedan på samtal i mindre grupper kring frågor eller scenarion som utgår från ett eller flera av temaområdena digitalisering, demografi, attityder till utbildning, resurser samt vuxenutbildningens uppdrag. Som deltagare i denna workshop förväntas du bidra med dina synpunkter och perspektiv samt med nyfikenhet och respekt välkomna andras. I detta läge finns det inga rätt eller fel och vi fokuserar på möjligheter och lösningar snarare än hinder och problem. 

Karin Gebing är utbildningsledare för YH-utbildningen Digital strateg i Piteå och på halvtid projektledare i ”Femkantens lärcentra”. Maria Gustafson är gymnasielärare (ma/fy) på vuxenutbildningen i Boden och på halvtid projektledare i ”Femkantens lärcentra”.

I detta seminarium kan du delta pass 1 (9.15) och pass 2 (10.30)


Individanpassad undervisning med hjälp av digitala verktyg - vad säger forskningen? (60 min)

Skolforskningsinstitutet har 2019 gjort en systematisk översikt och sammanställt forskning om arbetssätt och metoder utformade för att möjliggöra individanpassad undervisning inom vuxenutbildning.

Fokus på sammanställningen är hur digitala verktyg kan underlätta och stärka den individanpassade undervisningen. Genom att samla all forskning på området ges de bästa möjligheterna för dig som lärare att få korrekta svar och konkreta exempel. Översiktens huvudsakliga resultat presenteras och därefter ges möjlighet att ställa frågor och diskutera relevansen för er verksamhet.

Pontus Wallin är forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

I detta seminarium kan du delta pass 1 (9.15) och pass 2 (10.30)

 

Utsikt – Insikt – Framsikt (60 min)

Projektet ”Arbetslivskunskap och valkompetens” har arbetat med att ta fram ta fram metoder till stöd i studie- och yrkesvägledning i arbetet med grupper inom skola och arbetsmarknad. Målgruppen är studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulenter, lärare och skolledare eller andra intresserade av arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Du får deltar i detta seminarium får, förutom information om projektets resultat, även del av praktiska verktyg genom att prova en metod/övning från den digitala metodboken!

Börje Lindqvist, Projekt- och utvecklingsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Agne Renberg, Luleå gymnasieskola. Båda Luleå kommun.

I detta seminarium kan du delta pass 1 (9.15) och pass 2 (10.30)

 

Från klagomål till önskemål (30 min)

En introduktion till lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt. Du får redan idag skaffa dig tekniker och verktyg du kan komma igång med direkt. Underlätta kommunikation, överbrygga meningsmotsättningar och bygg vidare på det som fungerar!

Lotta Sundman är utbildare i Lösningsfokuserat förhållningssätt och har mångårig erfarenhet av att arbeta enligt modellen, både inom Socialtjänsten, vuxenutbildningen och som egenanställd konsult.  

I detta seminarium kan du delta pass 1 (9.15) och pass 2 (10.30). Obs kombineras med seminarium E


Vad kännetecknar ett vinnande team? (30 min)

Det coachande ledarskapet som framgångsfaktor för att skapa delaktighet, motivera, utveckla och förbättra användandet av feedback i ditt dagliga ledarskap. Ta del av en personlig berättelse om lång och gedigen ledarerfarenhet på olika nivåer, bl.a. 10 år som tränare/coach och ledare i Svenska skidlandslaget på längdskidor.

Joakim Abrahamsson är rektorn, läraren, tränaren och ledaren som under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med att utbilda, motivera, stimulera, engagera och entusiasmera människor till att bli framgångsrika, utvecklas, trivas tillsammans och prestera. För sitt arbete som ledare/tränare har Joakim tilldelats både Svenska Idrottsakademins pris som årets ledare och TT:s Stora Ledarpris vid Idrottsgalan 2011. Joakim är i dag personlig tränare och har haft rollen som personlig tränare till flertalet skidåkare som de senaste 15 åren vunnit OS- och VM-medaljer.

I detta seminarium kan du delta pass 1 (9.50) och pass 2 (11.05). Obs kombineras med seminarium D

 

Erfarenhetsutbyte för studie- och yrkesvägledare (60 min)

Deltagarna formar själva sitt innehåll utifrån aktuella frågor.

I detta seminarium kan du endast delta pass 2 (10.30)