Skype-möte om amning

Arrangör Länsenheten Föräldra- och barnhälsan
Fullbokad
Skype-möte 13/11
 
Skype-möte 18/11
 
Skype-möte 20/11
 
Skype-möte 25/11
 

Vi, länssamordnarna för Mödra- och barnhälsovården, inbjuder er till att via Skype byta erfarenheter om temat amning i tvärprofessionella grupper inom MHV och BHV. Vi använder distansöverbryggande teknik för att minska resandet och underlätta deltagande från hela länet.

Syftet med träffarna är att hjälpa och stötta varandra, dela erfarenheter och prestigelöst delge varandra goda exempel i arbetet med att främja amning. Vi utgår ifrån Region Norrbottens amningsstrategi.

Under denna höst kommer fyra tillfällen att erbjudas med sex platser per tillfälle. Först till kvarn gäller. Om behov och intresse finns kommer fler tillfällen att erbjudas under höst- eller vårterminen.

Datum och tid:

·         13/11 15.30-17.00 Obs tiden!

·         18/11 15.00-16.30

·         20/11 15.00-16.30

·         25/11 15.00-16.30


Varmt välkomna!

Nina & Eva