Premiär 3 år - Spridningskonferens

Arrangör Samordningsförbundet Insjöriket
Tid 2019-11-12 08:0013:00
Plats Lorry teater, Gamla Torget 43 Mölndal, Mölndal
Premiär 3 år
 

INBJUDAN till spridningskonferens


PREMIÄR
– Ett projekt som under tre år stöttat nyanlända till jobb/studier

Deltagare i projektet har varit nyanlända unga vuxna 20-29 år, vilka har remitterats från Arbetsförmedlingen och kommuner, Kris- och trauma- och Flyktingmedicinska mottagningen mfl. Deltagandet har varit på ca 25 % och skett parallellt med SFI eller som enda aktivitet. Efter kartläggning har hälsa/fritid, samhällskunskap och jobb/studier varit i fokus, i kombination med grupp- och individuell coachning. Målet har varit jobb och/eller fortsatta studier eller att individen kommit vidare i sin process att inkluderas i det svenska samhället. Genom aktivt samarbete med det privata näringslivet, bland annat Business Performance AB, har långa praktikperioder ersatts med kortare praktikperioder, för att därefter övergå till anställning.

Nu bjuder vi in dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till en spridningskonferens, där vi kommer att ge vår bild av arbetet, utvärderarens resultat och öppna upp för diskussion kring inkludering.

När: Tisdag den 12 november 2019 klockan 8.00-13.00, avslutar med lunch.
Plats: Lorry teater, Gamla Torget 43, Mölndal.

Program

08.00 - 08.30 Registrering + Kaffe och fralla

  • Välkommen! – Tristan Troby, projektledare för Premiär 

  • Premiär: Hur har vi jobbat och vad har vi gjort?
    Roya Havtash, Khalid Hassan, Harri Saarinen, projektmedarbetare

  • Röster från deltagare.

  • Förfriskningar

  • Utvärderingsresultat – Jonas Huldt, extern utvärderare, PayOff

  • Frågor, diskussion och framtid.

  • Summerande reflektioner av dagen – Angela Fasth (M), Västra Götalandsregionen, Ordförande Samordningsförbundet Insjöriket

  • Avslutning och Lunch kl 13.00

_______________________________________________________________________
Samordningsförbundet Insjöriket (SOF) driver projektet Premiär, som vänder sig till unga vuxna nyanlända. Premiär är delvis finansierat av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).
Premiär syftar till att få deltagarna ut i jobb eller fortsatta studier och genom vägledning - individuellt och i grupp - öka deltagarnas integrering i samhället och på arbetsmarknaden.
Premiär samarbetar med det privata näringslivet genom Business Performance AB och samverkar med SOFs ordinarie parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VG-Regionen och Kommunerna Mölndal, Lerum, Härryda, Partille och Alingsås.