Nysam Ambulanssjukvård Höstmöte 2019

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-10-16 13:002019-10-17 14:30
Plats Helseplan Nysam, Stadsgården 10, 10 tr, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Ambulanssjukvård


Välkommen att delta i höstmötet för Nysams utvecklingsgrupp för Ambulanssjukvård. 

Preliminär agenda
  • Nulägesuppdatering från respektive verksamhet
  • Statusuppdatering förbättringsprojekt från höstmötet 2018
  • Utveckling av analyser och datafångst
  • Utvärdering av årets rapport
  • Totalkostnader Ambulanssjukvård – Vad vill vi jämföra
  • Förändringar blankett, nyckeltal, rapport inför nästa år
  • Fördjupande diskussionsfrågor
  • Nästa möte
  • Övriga frågor och uppsummering av mötesdagarna

Har du frågor om mötet så kontakta Johan Arrelöv,
0707 55 89 89, johan.arrelov@helseplan.se

Väl mött den 16-17 oktober!

Johan Arrelöv