Hbtq-utbildning, fokus fördjupning

Arrangör Region Norrbotten, Luleå ungdmomsmottagning, RFSL
Tid 2019-11-26 08:0016:00
Plats Sunderby folkhögskola, Luleå
Hbtq-utbildning, fokus fördjupning
 

Under denna dag har vi med oss experter och sakkunniga inom hbtq-området i syfte att ge er, som möter målgruppen mer kunskap och stöd i ert arbete.

Fokus ligger på unga vuxna samt vuxna hbtq-personer med särskilt fokus på fördjupning inom transområdet.

Utbildningen riktar sig främst till er som finns inom barn - och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar, vuxenpsykatrin och  personal på hälsocentraler. Den riktar sig också till er inom skolans värld, skolssköterskor, psykologer och kuratorer.

Under dagen ingår fika och vegetarisk lunch.

Utbildningsdagen är kostnadsfri men uteblivet deltagande debiteras med 300 sek.