Slaget om framtiden - Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Arrangör Arena Idé
Tid 2019-10-30 12:3013:30
Plats Arenagruppen, Barnhusgatan 4
Fullbokad
Standardbiljett
 
Väntelista balans mellan tillväxt och miljö
 

Välkommen på seminarium om forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö. 


Utifrån den nya boken Slaget om framtiden berättar professorerna Jenny Andersson och Erik Westholm om miljöforskningens avgörande roll för att lösa klimatkrisen.

Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men den hindras av nutida intressen. Det behövs kunskap, social mobilisering och kreativa lösningar för att ge kraft åt både civilsamhälle och politiska institutioner. Humanister och samhällsvetare står inför en viktig uppgift: visa att samhället inte är ett gemensamt vi som väljer framtid. Varje förändring sker i kamp mellan olika intressen som har att vinna eller förlora på att allt fortsätter som förut respektive förändras. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden.

Jenny Andersson är professor i ekonomisk historia och verksam vid Institut d’études politiques de Paris. Hon har också koppling till Institutet för framtidsstudier.

Erik Westholm är professor em. vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA). Ingår i regeringens Vetenskapliga råd för hållbar utveckling som utgör ett bollplank för regeringen i hållbarhetsfrågor och en kontaktyta mellan regering och forskarsamhälle.

Kommentar av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria.

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling modererar.

När du anmäler dig godkänner du att Arena Idé kommer skicka nyhetsbrev.