Byggaktörsdialog 2019: "En attraktiv stadskärna för hela Lund"

Arrangör Lunds kommun
Tid 2019-11-14 08:3013:00
Plats Mejeriet, Stora Södergatan 64, Lund

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen till Lunds kommuns årliga byggaktörsdialog!

Årets tema: ”En attraktiv stadskärna för hela Lund”

En fullmatad och aktuell halvdag för byggaktörer samt lokalpolitiker och tjänstemän i Lunds kommun. Vi bjuder på kunskap, inspiration och värdefullt nätverkande.

Hur utvecklar Lunds kommun Lunds centrala delar till en attraktiv miljö för medborgare och verksamheter? Hur kan byggaktörer bidra med utvecklingsprojekt som lyfter hela Lund? Och vilka är framgångsfaktorerna för levande innerstäder och stadskärnor? 

Inspirationsföreläsning varvas med en lägesbild från Lunds kommun, aktuella exempel från byggaktörer samt en gemensam dialog om hur vi bygger en attraktiv stadskärna tillsammans.

Program

Inledning:

Lunds stadskärna - ett unikum som spännande plats att bo på, arbeta i och besöka

Philip Sandberg (L), Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun


Inspirationsföreläsning:

Vilka är framgångsfaktorerna för en levande stadskärna?

Alexander Ståhle, VD och teknisk doktor stadsbyggnad, Spacescape

Vi vill alla att Lund ska ha en levande, attraktiv och hållbar stadskärna. Men vilka funktioner behöver en sådan stadskärna, vilken betydelse har tätheten och vilken roll spelar det hur vi tar oss fram? Vilka behov och trender behöver vi ta höjd för? 


Hur vill Lunds kommun utveckla stadskärnans attraktivitet?

  • Ansvariga tjänstemän berättar
  • Pågående planer och projekt i stadens centrala delar
  • Levande stadskärna och attraktiva platser
  • Arkitektur och gestaltning i stadskärnan


"Så utvecklar vi Lund." Fastighetsägarnas arbete i stadskärnan

  • Några fastighetsägare berättar om pågående utvecklingsprojekt
  • Markanvisningsprocesser för en blandad stad


Hur bygger vi en attraktiv stadskärna tillsammans?

  • Gemensam dialog


Praktisk information

Tid: Torsdagen den 14 november 8.30-13:00

Vi startar kl. 08:30 med frukost och avslutar kl. 13:00 efter en gemensam lunch. 

Plats: Mejeriet, Stora Södergatan 64, Lund

Närmaste busshållplatser är Lund Södertull Vårdcentral samt Lund Arenan. Parkering för bil finns i P-hus Arena Park. 

Moderator: Anders Svensson, arkitekt SAR/MSA och vd för Caselab