Nysam Syncentraler Höstmöte 2019

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-10-14 13:002019-10-15 14:30
Plats Helseplan Nysam, Stadsgården 10, 10 tr, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Syncentraler


Välkommen att delta i höstmötet för Nysams utvecklingsgrupp för Syncentraler. 

Preliminär agenda

§  Nulägesuppdatering från respektive verksamhet

§  Utvärdering av årets rapport

§  Trendgrafer

§  Förändringar blankett, nyckeltal, rapport inför nästa år

§  Fördjupande diskussionsfrågor

o   Var får syncentralen plats?

o   Hur ser framtidens patienter ut?

o   Egenvård och eget ansvar

§  Nästa möte

§  Övriga frågor och uppsummering av mötesdagarna


Har du frågor om mötet så kontakta Johan Arrelöv,
0707 55 89 89, johan.arrelov@helseplan.se

Väl mött den 14-15 oktober!

Johan Arrelöv