Bioenergidagen 2019

Arrangör Bioenergigruppen, Energikontor Sydost och Linnéuniveristetet
Tid 2019-11-14 08:3015:00
Plats Linnéuniversitetet Växjö, Hus H, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1, Växjö
Bioenergidagen
 

Bioenergigruppen i Växjö AB, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost AB har nöjet att inbjuda till 2019 års upplaga av Bioenergidagen. 

Anmälan senast 7 november.

Seminariet är kostnadsfritt och det bjuds på kaffe och lunch. Anmälan är obligatorisk. Om du måste lämna återbud vänligen meddela Göran Gustavsson, 0709 – 21 60 54, snarast, för att undvika att onödigt matspill.
Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd