GodaHus - IMC Fuktutbildning

Arrangör GodaHus
Tid 2019-10-24 12:0016:30
Plats Kök 11, Honnörsgatan 15, Växjö
Fuktutbildning
 

GodaHus och InneMiljöCentrum anordnar en utbildningsdag om fukt i våra byggnader. Vi inleder med gemensam lunch.
Föreläsare är Eva Gustafsson, diplomerad fuktsakkunnig från Convector.

DATUM: 24 oktober

TID: 12:00 - 16.30 (inleds med gemensam lunch)

PLATS: Kök11, Honnörsgatan 15, 352 36 Växjö

Godahus och IMC bjuder sina respektive medlemmar på en deltagarplats i utbildningen. Övriga deltagare debiteras 750 kr ex. moms

Anmäl dig senast 18 oktober. Anmälan är bindande.

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar vilka kan komma att rapporteras in till projektfinansiärer. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar. Kontakta Stefan.olsson@godahus.se för mer information om hur GodaHus hanterar dina personuppgifter.