Fenix Medlemsmöte 10 oktober 2019 kl 18.00

Arrangör Fenix konstförenings styrelse
Plats Aulan på Sunderby sjukhus, Luleå
Fenix Medlemsmöte 10 oktober 2019 kl 18.00