Fenix Medlemsmöte 10 oktober 2019

Arrangör Styrelsen för Fenix konstförening
Plats Aulan Sunderby sjukhus, Luleå
Fenix Medlemsmöte 10 oktober 2019