7.3.1 TILLVÄXT Riktning och Förankring grupp 3 BRÖSARP

Arrangör TÖS
Tid 2019-10-15 08:0016:00
Plats Brösarps Gästis www.gastis.se
Standardbiljett
 

7.3.1 TILLVÄXT Riktning och Förankring  grupp 3

BRÖSARP

 

Datum               del 1                   tisdag 15 oktober 2019

Tid                       kl. 8-16             

Plats                   Brösarps Gästis www.gastis.se


Del 1 – Riktning & Förankring

 

Enkelt uttryckt är det att skapa en Långsiktig strategi och en kortsiktig plan - så man hela tiden vet vad man ska göra

 

Den viktigaste färdigheten i ett chefskap är förmågan att fokusera på de saker som leder till det önskade resultatet så stor del av arbetstiden som möjligt – oavsett vad som händer under en normal arbetsdag.

 

Chefens främsta uppgift utöver de egna fokusområdena är att även skapa förutsättningar för medarbetarna att fokusera på rätt saker samt följa upp att de också gör det.

 

För att lyckas optimalt med detta krävs en tydlig riktning på både lång och kort sikt som är fast förankrad hos alla medarbetare.

 

Under denna punkt fördjupar vi oss praktiskt i vilka typer av riktningar vi måste använda oss av som chefer och hur vi säkerställer att samtliga medarbetare i det egna teamet har förstått det vi har kommunicerat så som vi ville att det skulle uppfattas.

 

Bland annat ingår

Olika typer av motivationsmönster, feedback under utveckling, hur behåller vi fokus och uppmärksamheten, förändringsbenägenhet, vanligt förekommande stressreaktioner. Vi pratar också lite om olika uppfattningar om regler samt metoder för att övertyga och förankra.

Innehåll i grova drag

·         Vilka är företagets mål och strategier?

·         Hur sätter vi en tydlig riktning för företaget och medarbetare

·         Hur förankrar vi och får enighet i vardagen?

·         Vad behövs för att motivera våra medarbetare?

·         Hur motiverar vi andra människor

·         Att ge feedback

·         Hur upprätthåller vi motivationen när allt är tungt?

·         Med vilken typ av uppgifter och i vilken miljö är människor produktiva?

·         Hur förankrar och övertygar vi andra människor

·         Hur människor reagerar på stress

 

Under utbildningens gång får du möjlighet att träna på de olika momenten för att omsätta detta i din verksamhet och utveckla din förmåga att motivera medarbetarna.

Förmiddagen är mer i form av teori och eftermiddagarna är mer workshop och eget arbete.