Länsdag Hjärtsvikt 2019-11-05 -deltagare via videolänk

Arrangör Region Norrbotten Expertgrupp Hjärtsvikt
Tid 2019-11-05 09:1516:30
Plats Sunderby Sjukhus Aulan, Luleå
Standardbiljett
 

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper som handlägger patienter med hjärtsvikt inom regionen, kommuner och privata vårdgivare inom vårdvalet.

Fokusområden:
• Introduktion: Uppdatering kring utredning och modern behandling av hjärtsvikt.
• Samsjuklighet med KOL
• Samsjuklighet=Hjärtsvikt, njursvikt och lågt blodtryck
• Hjärtsviktsprojektet i Region Sörmland
• Piteå berättar om sina erfarenheter kring att bygga upp sviktmottagningar i primärvården