LÄnsdag Hjärtsvikt 2019-11-05-Externa

Arrangör ReginNorrbotten Expertgrupp Hjärtsvikt
Tid 2019-11-05 09:1516:30
Plats Sunderby Sjukhus Aulan, Luleå
LÄnsdag Hjärtsvikt 2019-11-05-Externa
 

Målgrupper: Samtliga yrkesgrupper som handlägger patienter med hjärtsvikt inom regionen, kommuner och privata vårdgivare inom vårdvalet.


Fokusområden:

  • Introduktion: Uppdatering kring utredning och modern behandling av hjärtsvikt.

  • Samsjuklighet med KOL

  • Samsjuklighet=Hjärtsvikt, njursvikt och lågt blodtryck

  • Hjärtsviktsprojektet i Region Sörmland

  • Piteå berättar om sina erfarenheter kring att bygga upp sviktmottagningar i primärvården