Kvalitetsregister BUSA

Arrangör Psykiatrin Sunderbyn
Plats Konferenscentrum 2-3:an Sunderby sjukhus, Luleå
Sunderbyn
 
Deltagande via länk
 

BUSA

8.15-9.30          Information Mikael Eklöv

9.30-10.00        Fika

10.00-11.00      Gruppdiskussion lokala arbetssätt

11.00-11.30      Gemensam diskussion

11.30-11.45      Summering och avslut


Uppringningsnummer via länk:

12581560