Tillväxtplanen , vi tar första steget!

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2019-11-07 09:0012:00
Plats Gamla Rådhuset, Ystad
Tillväxtplanen , vi tar första steget!
 

Målgrupp:Företagsledare, ägare, ledning och styrelse


Innehåll:Du får en introduktion till Tillväxtplanen som verktyg. Därefter sätter vi igång arbetet med att ta fram Tillväxtplan för alla deltagande företag. Du jobbar alltså med din egen plan men med möjlighet till stöd och råd.Vi gör avbrott för genomgångar och diskussioner efter hand. När dagen är slut har du fått en djupare förståelse för Tillväxtplanen som verktyg samt tagit dina första steg. Workshopen följs upp med steg 2 som vi bestämmer gemensamt. Vi börjar med mingelfrukost kl. 9.