Workshop Inspektion av vattenfyllda tunnlar

Time 2019-11-19 10:0016:15
Location Sundsvall, lokal meddelas senare, Sundsvall
Fully booked
Workshop Inspektion av vattenfyllda tunnlar
 
Efteranmälan workshop inspektion av vattenfyllda tunnlar
2500 SEK

Det är komplicerat att inspektera de vattenfyllda bergtunnlar som finns i den svenska vattenkraften. Merparten är ständigt i drift, och det finns risker med att tömma tunnlarna för inspektion. Många av tunnlarna har aldrig inspekterats. Tunnlarna  är utformade med olika framdrivnings- och förstärkningsmetoder, vilket i kombination med bergets kvalitet medför olika utmaningar. 

Olika typer av undervattensfarkoster har utvecklats, och kan tillsammans med mjukvarulösningar ge en uppfattning av tillståndet för konstruktioner under vatten. Svensk och norsk vattenkraftindustri har under senare år genomfört tester av sådan här ny teknik. Samtidigt så går utvecklingen mycket fort framåt, och därmed nya möjligheter till stöd för den tekniska förvaltningen av inre vattenvägar i berg. Denna workshop syftar till att belysa dessa möjligheter, och att gå igenom kritiska konstruktionsdelar och skadesituationer som är särskilt intressanta att arbeta vidare med. Vi har bjudit in anläggningsägare, konsulter och leverantörer som kommer att berätta om erfarenheter, utmaningar och möjligheter med den nya tekniken.

Workshopen är öppen för intressenterna i Energiforsks program Vattenkraftens bergfrågor (Karlstads Energi, Mälarenergi, Jämtkraft, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sydkraft Hydropower, Fortum Sverige, Umeå Energi, Vattenfall) samt för personer från andra organisationer på inbjudan av programmets intressenter. Deltagande i workshopen är kostnadsfritt om du anmäler dig senast den 25 oktober. Vid anmälan efter detta datum tar vi ut en deltagaravgift på 2000 kr + moms.

Workshopen hålls på Elite Hotel Knaust på Storgatan 13 i Sundsvall.

Välkommen!

Monika Adsten, Energiforsk