Sortimentsutbildning Kognition

Arrangör Huvudsaken
Tid 2019-10-10 10:0016:00

Eventet stängt för nya bokningar

Inbjudan till

Sortimentsutbildning för förskrivare  

Kognition - Huvudsaken

Tid och plats

Torsdag 10 oktober 2019 kl. 10.00- ca 16.00

Huvudsaken, Köpmangatan 37 i Luleå

Inbjudna

Inbjudan riktar sig till arbetsterapeuter i Norrbottens kommuner och
landsting inklusive vårdval.


Program

Målet med utbildningsdagen är att informera och öka kunskapen hos förskrivare i länet om de hjälpmedel och tjänster som Huvudsaken arbetar med.

Dagen kommer att innehålla information om:

-          riktlinjer

-          rutiner

-          genomgång av kognitiva hjälpmedel för:

o   tid och planering

o   minne

o   vardagsaktiviteter

o   sömn

Tillfälle för frågor och svar kommer att ges.

Anmälan

Utbildningsdagen är kostnadsfri.
Anmälan görs
senast 4/10
Max 8 personer på grund av begränsade lokaler. Vid färre än sex anmälda flyttas utbildning till ett senare tillfälle.

Anmälan är bindande. 200 kr debiteras om avanmälan inte sker senast
en vecka innan utbildningsdagen.

Vi bjuder på kaffe och the.

Frågor

Eventuella frågor skickas till:                    

ewa.ohstrom-holmqvist@norrbotten.se
                                                                                       linnea.englund@norrbotten.se