Nysam Onkologi Höstmöte 2019

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-11-04 12:002019-11-05 13:00
Plats Helseplan Nysam, Stadsgården 10, 10 tr, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Onkologi


Välkommen att delta i höstmötet för Nysams utvecklingsgrupp för Onkologi. 

Preliminär agenda

Följande huvudpunkter kommer att diskuteras:
  • Nulägesuppdatering från respektive verksamhet
  • Utvärdering av årets rapport
  • Förändringar blankett, nyckeltal, rapport inför nästa år
  • Trendgrafer 
  • Förbättringsprojekt – status pågående och nya
  • Fördjupande diskussionsfrågor
  • Nästa möte
  • Övriga frågor och uppsummering av mötesdagarna
Har du frågor om mötet så kontakta Niklas Källberg,
0706 55 19 73, niklas.kallberg@helseplan.se

Väl mött den 4-5 november!

Niklas Källberg och Johan Arrelöv