Konflikt,kvinnor,klimat-Säkerhetsrådets mandat

Arrangör Stockholms FN förening
Tid 2019-09-19 08:3013:00
Plats Sverigesalen Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
seminarium
 

Konflikt, kvinnor, klimat är temat för Stockholms FN-förenings seminarium inför Internationella Fredsdagen 2019. Kom och diskutera med forskare och experter från Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Institutet, SIPRI tidigare FN anställda och UD tjänstemän. Vad åstadkom Sverige under mandatperioden 2017-2018 och hur förs arbetet vidare? FNs fredsskapande och polisiära insatser, Kvinnor-fred-säkerhet, samt Klimat och säkerhet.