Kurs i hörselmätning av skolbarn och vuxna

Arrangör Pedagogiska hörselvården
Plats Pedagogiska hörselvården Stadsvikenshälsocentrel plan 3 , Luleå
Kurs i hörselmätning av skolbarn och vuxna
 

Inbjudan till kurs i hörselmätning av skolbarn och vuxna
6-7 november 2019

Kursen vänder sig till
Skolsköterskor som arbetar med hörselkontroller av skolbarn inom kommunernas elevhälsa
sjuksköterskor/undersköterskor som arbetar på länets hälsocentraler.

Du får lära dig tonaudiometri i både teori och praktik. Målet med kursen är att du ska kunna utföra hörselkontroller i ditt arbete.

Antalet platser är begränsat första hand antas en sökande per arbetsplats.

Anmälan är bindande, men det är möjligt att överlåta sin plats till ersättare vid förhinder.

Sista anmälan 10 oktober