Hållbara turistföretag - vägen till framgång

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2019-09-24 08:3013:30
Plats Dockside, Skeppsbrokajen 10, Karlskrona
Hållbara turistföretag - vägen till framgång
 

Boosta ditt turistföretag med ny kunskap och goda exempel. Passa på att ställa dina frågor till experterna!

Inspireras av intressanta föreläsare som ger dig och ditt företag nya infallsvinklar för cirkulära lösningar för små och medelstora företag inom boende, restaurang och SPA.I eventet ingår kostnadsfri fika och lunch.
I fall av avanmälning efter 20 september, debiteras en självkostnadsavgift för maten.Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd