Ledarskap grupp 9

Arrangör TÖS
Tid 2019-09-12 08:0016:00
Plats Brösarp
TÖS Ledarskap grupp 9
 


LEDARSKAP

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 

 


 

 

 

Ledarskap – Översikt & Inledning

Att lära sig att leda: ett praktiskt angreppssätt som aldrig blir omodernt.

Hur leder en bra ledare? När pressen är som mest intensiv, vad är det då som gör att vissa människor kan hålla en grupp med olika personligheter fokuserade på samma uppgift och få dem att gemensamt röra sig mot det uppsatta målet?

Under de senaste åren har det utvecklats en nästan kultartad syn på den

karismatiske ledaren, ofta även blandat med en känsla av skräck och

mystik.

 

I Ledarskapsprogrammet inom TÖS introduceras en helt annan syn på detta omdiskuterade ämne.

 

TÖS ledarskapsprogram skalar bort mystiken och komplexiteten och ersätter

den med ett antal konsekventa principer och färdigheter som vilken

normal och motiverad person som helst kan lära sig att framgångsrikt

använda. Det är ett fullständigt praktiskt angreppssätt på ledarskap och eftersom det är baserat på vetenskapligt etablerade sanningar kring dynamiken hos grupper av människor och hur de reagerar på olika

ledarbeteenden, kommer det aldrig att bli omodernt.

 

TÖS ledarskapsprogram genomförs under 4 heldagar som fördelas över

Ca 4 veckor och innehåller följande:

 

o   Sälj- och tillväxtfokus

o   Formulera mål och följ upp dessa

o   Skillnad mellan ledarskap och chefskap.

o   Självkännedom

o   Ledaren som coach och utvecklare av andra

o   Hitta rätt vid rekrytering

o   Bedöma medarbetarens prestation och beteende

o   Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet som ett framgångsrecept

o   Feedback som utvecklingsverktyg

o   Utveckla team och/eller ledningsgruppen

o   Leda i förändring

Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att optimera ledarskapet när trycket är som störst i vardagen och man helst vill gå tillbaka till gamla rutiner:

 

1.     Se helheten
TÖS ledarskapsprogram börjar med de grundläggande principer som ger deltagaren en tydlig överblick över uppgiften som ledare och det bästa sättet att åstadkomma det man vill uppnå.
Programmet summeras på en enda sida i form av en grafiskt designad LEDARKARTA som byggs upp under de 4 dagarna.

 

2.     Förstå strukturen
Mer specifikt får deltagarna lära sig hur man praktiskt använder de kunskaper man fått i programmet genom att använda den LEDARKARTA som summerar innehållet på en sida.

3.     Använda rätt verktyg
Den tredje delen av TÖS ledarskapsprogram kompletterar LEDARKARTAN med ett antal enkla praktiska verktyg som gör det möjligt för ledaren att behålla tydligheten och rätt fokus på det som måste göras för att behålla den ständiga rörelsen framåt mot målet för egen del, i gruppen som ska ledas och för uppgiften som ska lösas.


 

Resultat och fördelar med TÖS ledarskapsprogram

Efter programmets 4 dagar kommer deltagarna att ha:

o   En klar förståelse för de ledarprinciper som effektivt hanterar en grupps prestationer.

o   De praktiska färdigheter som krävs för att leda en grupp mot uppsatta mål.

o   En ny medvetenhet om ledarskapets ”fällor” och hur man hanterar dem när de inte kan undvikas.

o   En trygghet i hur de nyvunna färdigheterna från programmet kan tillämpas på ledarskapssituationer i verkliga livet.

 

 

ANMÄLAN via länken nedan

Programmet har redan genomförts i sju grupper och fått mycket positiva omdömen. Det har kommit önskemål om ytterligare tillfällen att genomföra denna utbildning.

 


Ledarskap grupp 9 - Nyinsatt

BRÖSARP

 

Datum               dag 1                  torsdag              12 september 2019

dag 2                  torsdag              25 september 2019

dag 3                  onsdag              10 oktober 2019

dag 4                  tisdag                 16 oktober 2019

Tid                       kl. 8-16              samtliga tillfällen

Plats                   Brösarps Gästis

 

Anmäl er senast 29 augusti 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/155142

 

Vi uppskattar om ni anmäler er snarast!

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

//Maria

 

Maria Hammenberg

 

Processledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se