Fakturabetalning

Arrangör Matsmedjan i Skåne AB
Tid 2019-08-16 19:0019:00
Plats Borgeby, Lund
Betalning avser faktura 992
50025 kr

Betalning avser faktura 992 plus transaktionsavgifter på 8 %



Total = 50025:-