Arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd i Adato

Arrangör Team Arbetsmiljö och hälsa
Plats Skype, Online
Skype 17/9, 09.30 - 12.00
 
Skype 18/10, 13.30 - 16.00
 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd i Adato är en utbildning om Region Norrbottens rehabiliteringsprocess och vänder sig till dig som är chef.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om de olika stegen i regionens rehabiliteringsprocess, samt ge stöd i hur du som chef använder Adato. Målet med utbildningen är att stärka dig som chef i ditt arbete med rehabilitering, samt att ge dig bättre förutsättningar att förstå och arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering och Adato

Utbildningen sker via Skype.