Seminaredag rättssäkerhet

Arrangör Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne i samarbete med Brottsofferjouren Mellersta Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan
Tid 2019-10-01 08:0015:15
Plats Medborgarhuset, Eslöv
Standardbiljett
 

Välkommen till seminariedag!

Dagen vänder sig till personal och anhöriga som möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar och målet är att öka förståelsen för och kunskapen om den utsatthet som kan medföras vid ett brott.

Datum: Tisdag den 1 oktober 2019, kl 08.30-ca 15.15
(kaffe och registrering från 08.00

Plats: Medborgarhuset, A-salen, Eslöv

Medverkande: Erika Gustafsson, Forum SKILL och Emma Fall, JP Infonet AB.

Upplysningar om seminariedagen lämnas av Christina Persson, Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne, tel 046-10 26 60 eller christina.persson@sv.se

Anmälan oss tillhanda senast den 20 september 2019!

Arrangörer:
"Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och övergrepp" i samarbete med Brottsofferjouren i Mellersta Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan.

Dagen anordnas med stöd från Brottsoffermyndigheten.