Vägledarstudenter söker plats för Fältstudie 1-2 dagar under vecka 37- 38, HT19

Arrangör Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Jag tar gärna emot studenter på Fältstudie
 

Vägledarstudenter söker plats för Fältstudie 1-2 dagar under vecka 37- 38,  HT19

Tacksam för svar senast den 19 augusti!