Avslutskonferens

Arrangör Folkets Hus och Parker Södra Norrland
Tid 2019-09-17 18:0020:30
Plats Ljungaverks Folkets Hus FORUM Ljungaverk
Avslutskonferens
 

Avslutskonferens för Leader Mittland Plus förstudien "Folkets Hus Mitt i Byn" där resultaten från förstudien presenteras och dialog kring handlingsplan. Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning av Tomas "Håkki" Eriksson.