Agil kompetensutveckling®

Arrangör https://hratonce.com
Tid 2019-09-27 13:3014:30
Plats Anslut via din enhet, IOS eller Android smartphone eller surfplatta. , Online
Agil kompetensutveckling
 

Kanske fanns ingen kompetensbrist om det hade funnits en plan och kartläggning? Så här plan och kartlägger du företagets kompetensförsörjning.


Välkommen till föreläsning av Simon Sachs Ståhl som driver företaget Qualifier. Så här säger Simon Sachs Ståhl:”-Orsaken till att ledarna idag inte aktivt jobbar med sin avdelnings kompetensförsörjning är att det inte finns någon enkel process som stödjer arbetet. Vi gör det för svårt och företagen har inget stöd för hur de kan förenkla processen. Det är där vi kommer in. Vi gör det enkelt”
Grunden för Qualifiers koncept utgår från att förstå avdelnings kompetensutvecklingsbehov och prioritera behovet mot vad som är resursmässigt möjligt. Det finns inget värde i att planlägga och prioritera aktiviteter som ligger längre bort än 3-4 månader då mycket hinner hända som förändrar prioriteringen. Nyckeln ligger istället kring att kombinera ett aktivt ledarskap, en tydlig målbild och att hela tiden jobba med aktiviteter som stödjer avdelningens långsiktiga behov.

Det enda som behövs för ett deltagande är att du via din enhet går online. För åtkomst av alla funktionaliteter vänligen ladda ner mjukvaran innan du ansluter till mötet.Du kan aktivt delta under hela föreläsningen. Alla enheter går bra. Du deltar därifrån du är. Efter bokningen får du ett kvitto. På kvittot finns länken att klicka på som för dig vidare till deltagandet. Välkommen!