Chefsutbildning Kick Off – Fördomsfri rekrytering

Arrangör Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Plats Flämslätt stifts- och kursgård, 540 17 Lerdala
Fullbokad
18 november 2019, kl 8.30-16.00
 
19 november 2019, kl 8.30-16.00
 
25 november 2019, kl 8.30-16.00
 

Idag är det inga tvivel om att våra företag och organisationer mår bättre, presterar bättre och utvecklas mer positivt om vi har en större mångfald i arbetsgrupperna. För att lyckas behöver vi utveckla vårt sätt att rekrytera och fokusera på kompetens och inget annat. Under utbildningsdagarna skapas en större insikt kring varför frågan är viktig, hur jag blir mer självmedveten kring mina fördomar och hur de påverkar de rekryteringar jag gör. Samt bidrar med konkreta verktyg för att genomföra en fördomsfri rekryteringsprocess.


Tredagarsutbildningen leds av TNG Evolve:s regionchef och utbildare Anna Rydbacken som besitter stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering.

Dag 1

• Varför ska vi bry oss om att förändra vårt sätt att rekrytera? Varför är mångfald viktigt för våra företag och organisationer? Vilka påvisade vinster finns? Vilka utmaningar skapar det, och hur kan vi börja adressera det?

• Hur påverkar våra egna erfarenheter (magkänslan) oss i rekrytering, varför är vi inte så duktiga som vi tror på att rekrytera?

• Vad är kompetens egentligen och har vi en ordentlig kompetensmodell, så vi pratar samma språk inom organisationen och vet vad vi verkligen behöver?

• Vad säger forskningen om bedömning av kompetens och därmed framtida arbetsprestation? Och hur bör vi designa vår rekryteringsprocess för att skapa en kvalitativ urvalsprocess?

• Hur bör en kompetensanalys (kravprofil) se ut och vad bör den innehålla?


Lunch och fika ingår.