Veteran VM 2019

Organisation Master Team SVERIGE
Datum 2019-10-10 09:242019-10-13 09:24
Plats Marrakech, Marocko, Online
Anmälan
 

INBJUDAN TILL VETERAN VM 10-13 oktober 

Registrering samordnas av Anders Karlsson och anmäls av kansliet.

För att vi ska hinna registrera och betala innan första deadlinen var ute i god tid.

Anmälan 
Förhöjd startavgift från 18 augusti. 200 euro (IJF) + 30 euro i förseningsavgift (SJF) + 35 euro i bankavgift fördelat på antal efteranmälda…. näst deadline är 5 september.

För övrig info om tävlingen se inbjudan.

STARTAVGIFTEN kommer att faktureras till respektive klubb
 
 
Resa & logi fixar var och en efter eget önskemål.
 
För att kunna delta måste man uppfylla följande:
1) Medlem i en svensk judoklubb som är medlem i Svenska judoförbundet.
2) Svenskt medborgare/pass
3) Judobaselicens
4) minimigraden är 1 kyu.
 
OBS! För att kunna delta på Veteran-VM måste du ha en Judobase-licens. Veteran-licenserna gäller i fyra år. Om du är osäker på om du har en aktiv Judobase-licens eller om du behöver skaffa en licens, hör av dig till info@judo.se
   

För mer info se arrangörens HEMSIDA och INBJUDAN 

Om du behöver du MASTER TEAM KLÄDER?  

Har du frågar kontakta anders.karlsson@judo.se

Anders Karlsson