RAIDs höstmöte

Tid 2019-09-28 09:0017:00
Plats Stockholm Waterfront , Stockholm
Medlem
550 kr
Icke medlem
850 kr

Välkomna till RAIDs höstmöte som går parallellt med Veterinärkongressen den 28 september.
Det övergripande temat för dagen är kommunikation- vår viktiga vardag. Vilket kommer att avspegla sig i två olika grenar . En del av dagen kommer att vara vikt till temat tand, detta med fokus på sköterskans väg till fördjupning inom tandområdet, tandsköterskans viktiga roll och hur teamet med sin olika roller kan komplettera varandra.
Ett av RAIDs viktiga uppdrag är att arbeta med utbildningsfrågor för djursjukskötaren och djurvårdaren. Vi vill ta upp till diskussion möjligheten att utveckla en certifiering inom olika områden i branschen.

Den andra delen av dagen kommer vi att ägna åt kommunikation  och arbetsmiljö. Framförallt kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagare vilket på många sätt är hjärtefrågor för RAID.

Varmt välkomna hälsar RAID er.
Priset inkluderar fika och lunch.