Nationellt spirometrikörkort

Arrangör Expertgruppen astma/KOL
Tid 2019-12-02 09:002019-12-03 16:00
Plats Sunderby sjukhus Konferenscentrum 2:3, Luleå
Nationellt spirometrikörkort
 

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd är nödvändiga för korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.


Tid och plats:           

2/12 09.00-16.00, 3/12 kl. 08.30-16.00. 

Sunderby sjukhus Konferenscentrum 2:3