Ledarskap Mellanschefer grupp 2 Brösarp

Arrangör TÖS
Tid 2019-10-07 08:0016:00
Plats Brösarps Gästis
Ledarskap Mellanschefer grupp 2 Brösarp
 

 

 

 

 

LEDARSKAP FÖR

MELLANCHEFER

 

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 

 


 

 

 

Utbildning i Ledarskap för mellanchefer

Ledarskap för mellanchefer – Översikt och inledning


TÖS ledarskapsprogram för mellanchefer är en systematisk väg till klarhet i

tanke, kommunikation och beslutsfattande som mellanchef.

 

Tanken med programmet är att utveckla medarbetaren i det dagliga ledar- och chefskapet.

 

För mellanchefer som strävar efter bästa möjliga resultat i teamet är pressen

obeveklig. När man varje dag blir konstant avbruten samtidigt som de nya

högarna med krav ökar, både uppifrån och nerifrån, är det väldigt utmanande

att fokusera på särskilda mål.

 

Att ständigt stå inför ett obegränsat antal

uppgifter och motstridiga prioriteringar innebär att den största utmaningen

som chef – även en erfaren – ofta handlar om att bara ta sig genom ännu en

arbetsdag.

 

TÖS Ledarskapsprogram för mellanchefer förvandlar tvekan och osäkerhet

till kristallklart fokus, tydlig kommunikation och beslutsam handling.

 

TÖS Ledarskapsprogram för mellanchefer genomförs under 2 heldagar som

fördelas över 2 veckor och innehåller följande:

 

o Mellanchefens framgångsfaktorer

o Mellanchefens ledningskalender – hur man hinner leda i vardagen.

o Medveten prioritering i vardagen

o Att leda med mål som kommer uppifrån.

o Delegering, coaching och utveckling av ditt team. Chefens X-Check.

o Feedback som verktyg i vardagen.

o Det nödvändiga samtalet – utvecklas eller avvecklas?

o Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet som ett framgångsrecept.

o Ditt ledar- och chefskap

 

Ovanstående kommer att genomföras i en kombination mellan teori och

praktik. Det innebär att du får träna ditt ledarskap – inte bara veta vad som

borde göras, utan göra det också.


 

 

Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att optimera sitt

chef- och ledarskap i vardagen där pressen ofta gör att man helst vill gå

tillbaka till gamla rutiner:

 

1.    Se helheten
I en perfekt värld har du som mellanchef gott om tid att planera,

implementera och följa upp ditt ledarskap och medarbetarna reagerar

fullständigt rationellt och förutsägbart på din ledarförmåga.

I verkligheten är sanningen oftast det totalt motsatta.

TÖS Ledarskapsprogram för mellanchefer summerar på en enda sida

de 2 heldagarna, i form av en grafiskt designad CHEFSKARTA, vad

dagens mellanchefer ska fokusera på i vardagen som chef och hur

man praktiskt åstadkommer det man vill uppnå.

 

2.    Förstå strukturen
Mer specifikt får deltagarna lära sig hur man praktiskt använder de kunskaper man fått i programmet genom att använda den CHEFSKARTA som summerar innehållet på en sida.

3.    Använda rätt verktyg
Den tredje delen av TÖS ledarskapsprogram för mellanchefer kompletterar CHEFSKARTAN med ett antal enkla praktiska verktyg som gör det möjligt för dig som chef att behålla tydligheten och rätt fokus på det som måste göras för att behålla den ständiga rörelsen framåt mot målet för egen del, i gruppen som ska leverera sin del och för uppgiften som ska utföras.

 


 

 

 

Resultat och fördelar med TÖS ledarskapsprogram för mellanchefer

Efter programmets 2 dagar kommer deltagarna att ha:

·       En klar förståelse för de principer som visar hur man leder människor

under press samtidigt som man skapar sig en tydlig översikt

 

·       De praktiska färdigheter som krävs för att fungera som en effektiv

mellanchef.

 

·       Praktiska färdigheter i hur man använder mellanchefens huvudverktyg.

 

·       En praktisk trygghet och färdighet i hur CHEFSKARTAN och verktygen

ska användas i verkliga chefssituationer som t ex prestationsledning

och att säkerställa öppen och rak kommunikation.

 

 

ANMÄLAN via länken nedan

 

 

Ledarskap för Mellanchefer grupp 2

BRÖSARP

 

Datum               dag 1                 måndag 7 oktober 2019

dag 2                 fredag 18 oktober 2019

Tid                      kl. 8-16              samtliga tillfällen

Plats                   Brösarps Gästis www.gastis.se

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152939

 

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

/Maria

 

Maria Hammenberg

Processledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se

 

Ansvariga för att genomföra TÖS Ledarskapsutvecklingsprogram är Kontroll i Sverige AB.

 

Nedan presenterar Anders Ståhl, VD Kontroll i Sverige AB, en kort beskrivning av företaget och de konsulter och utbildare som ni kommer att träffa i TÖS Ledarskapsutvecklingsprogram.

 

Företagsbeskrivning

Kontroll i Sverige AB är operativa managementkonsulter som hjälper företag att lyckas oavsett vilken situation man befinner sig i.

 

Sedan 2005 arbetar vi med uppdragsgivare inom en mängd branscher över hela världen. 2015 fusionerade vi ett antal konsult- och utbildningsföretag under ett namn – Kontroll – men vi har alla varit verksamma minst 10 år.

 

Vi tillför kraft som skapar prestationer och tvekar inte att kavla upp ärmarna medan vi arbetar sida vid sida med våra kunders personal på alla nivåer.


Vi implementerar våra rekommendationer, överför vår kunskap, tränar era anställda och ser till att resultaten blir bestående. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

 

Kompetens och erfarenhet

Kontroll i Sverige har genomfört konsult- och utbildningsuppdrag sedan 2005 inom Strategi, Organisation & Ledarskap, Säljledning & Försäljning, Kundtjänst och dess ledning, Prestation under press och Företagskultur.

Samtliga medarbetare och kontrakterade konsulter har minimum 10 års praktisk yrkeserfarenhet inom det aktuella utbildningsområdet samt ytterligare 3 – 5 års erfarenhet av utbildnings genomförande.

 

Konsulter & Utbildare

Ray Andersson Partner & Utbildare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap, Försäljning & Service för Tillväxt

 

25 år som chef och VD i nordiska organisationer med skiftande ledande befattningar som VD och dotterbolagschef inom flera olika B2B branscher.

Ray optimerar tillväxt och lönsamhet både i befintliga och nya verksamheter genom en bred erfarenhet inom sälj- och säljledning, analys- och budgetarbete, operativ och strategisk planering, konceptutveckling samt verksamhetsdrift i små och stora organisationer.

.