Service för Tillväxt grupp 18 Kristianstad

Arrangör TÖS
Tid 2019-10-01 13:0016:00
Plats Kristianstad, Kristianstad
TÖS Service för Tillväxt grupp 18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE FÖR TILLVÄXT

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 


 

Service för tillväxt


Service för tillväxt – Översikt och inledning

TÖS Service för Tillväxtprogram ger varje deltagare en logisk förståelse för hur man skapar en riktigt positiv kundupplevelse, oavsett vilken roll man har i företaget.

Om det är en sak vi alla förstår i dessa dagar så är det att uppfattningar är verklighet, att alla tycker samma sak om någonting blir mer och mer ovanligt. Skillnaden mellan framgång och misslyckande är hårfin och inget har så stor betydelse som våra kunders uppfattning om oss - vilket innebär att varje enskild “servicesituation” är en pressad situation, där väldigt mycket står på spel – oavsett vilken roll vi har i företaget.

Traditionella modeller för kundserviceträning fokuserar vanligtvis på olika taktiker eller manus som kan användas på en kund för att skapa ett framgångsrikt resultat av mötet med kunden. I motsats till detta ger TÖS Service för tillväxtprogram en klar förståelse för vad som faktiskt händer i kundens hjärna och exakt hur alla dessa viktiga uppfattningar kommer till. 

 

TÖS Service för tillväxtprogram genomförs under 2 halvdagar med 1-2 veckor emellan och innehåller följande:

 

o   En utbildning som fokuserar på en beteendeförändring och en mental förflyttning från ordermottagning/kundexpediering till merförsäljning.

o   En grundläggande och enkel metodik för hur man i varje kundmöte på ett professionellt och seriöst sätt kan t ex boka kundmöten till säljare eller öppna upp för merförsäljning. Oavsett vilken roll man har i företaget.

o   Enkel Frågeteknik för att lära sig vad kunden är ute efter.

o   Hur man skapar en starkare och mer accepterad säljkultur i alla delar av företaget.

 


 

 

 

 

Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att överföra kunskapen från dagarna till den egna vardagen och arbetssituationen där pressen ofta gör att man helst vill gå tillbaka till gamla rutiner:

 

1.     Se helheten

TÖS Service för Tillväxtprogram visar på en enda sida hur, oavsett servicesituation, kunden rör sig genom en serie helt förutsägbara tankar och känslor. Genom att snabbt förstå vad kunden tänker sig kan alla lära sig att skräddarsy och anpassa det egna agerandet till varje kundsituation, oavsett vilken roll man har i företaget.
Man kan snabbt och enkelt förstå vad man kan göra för att hjälpa kunden uppnå det de vill i situationen samtidigt som kunden får en positiv uppfattning av företaget. 

2.     Förstå strukturen
TÖS programmets KUNDSERVICEKARTA visar på en enda sida det enkla arbetssätt som kan användas i alla servicesituationer, från första kontakt (t ex när en gäst anländer till ett hotell) till löpande kundvård, hanterande av kundproblem och klagomål, merförsäljning och att erbjuda en helhetstjänst och inte bara en produkt. 

Mer specifikt får deltagarna lära sig hur man praktiskt använder de kunskaper man fått i programmet genom att använda DEN KUNDSERVICEKARTA som summerar innehållet på en sida.


 

 3.     Använda rätt verktyg

Den tredje delen av TÖS Service för Tillväxtprogram kompletterar KUNDSERVICEKARTAN med ett antal praktiska verktyg som gör det möjligt för programdeltagarna att snabbt och enkelt förstå en servicesituation.Resultat och fördelar med TÖS Service för tillväxtprogram

Efter programmets 2 halvdagar kommer deltagarna att ha:

o  En klar förståelse för huvuddelarna inom kundfokuserad service.

o  En praktisk färdighet att använda KUNDSERVICEKARTAN och de verktyg som introducerats.

o  En ny medvetenhet kring de ”fällor” som har en betydande inverkan på kundens uppfattning och hur man hanterar problem när de uppstår.

o  En klar bild av de viktigaste kundservicetillfällena vilket hjälper dem att identifiera de viktigaste nästa stegen mot en 100% nöjd kund.


 

ANMÄLAN via länkarna nedan

 

Programmet är inplanerat i 6 olika grupper i oktober 2019. Det är samma program samtliga grupper, välj det tillfälle som passar er bäst J

 

Observera att det är både förmiddags och eftermiddagstider.

 

DETTA ÄR UPPFÖLJNINGSGRUPPER OCH SAMMA UTBILDNING SOM GENOMFÖRDES I VÅRAS.

 

 

 

Service för Tillväxt grupp 17

KRISTIANSTAD eller annan plats i nordöstra Skåne

 

Datum         dag 1            1 oktober 2019

dag 2            8 oktober 2019

Tid                kl. 9-12        samtliga tillfällen

Plats             Kristianstad eller annan del av nordost, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152932

 

Service för Tillväxt grupp 18

KRISTIANSTAD eller annan plats i nordöstra Skåne

 

Datum         dag 1            1 oktober 2019

dag 2            8 oktober 2019

Tid                kl. 13-16     samtliga tillfällen

Plats             Kristianstad eller annan del av nordost, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152933

 

Service för Tillväxt grupp 19

YSTAD eller annan plats i sydöstra Skåne

 

Datum         dag 1            2 oktober 2019

dag 2            9 oktober 2019

Tid                kl. 9-12        samtliga tillfällen

Plats             Ystad eller annan del av sydost, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152934

 

Service för Tillväxt grupp 20

YSTAD eller annan plats i sydöstra Skåne

 

Datum         dag 1            2 oktober 2019

dag 2            9 oktober 2019

Tid                kl. 13-16     samtliga tillfällen

Plats             Ystad eller annan del av sydost, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152935

 

 

Service för Tillväxt grupp 21

BRÖSARP

 

Datum         dag 1            3 oktober 2019

dag 2            15 oktober 2019

Tid                kl. 9-12        samtliga tillfällen

Plats             Brösarp, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152936


 

 

Service för Tillväxt grupp 22

BRÖSARP

 

Datum         dag 1            3 oktober 2019

dag 2            15 oktober 2019

Tid                kl. 13-16     samtliga tillfällen

Plats             Brösarp, plats meddelas senare

 

Anmäl er senast 20 september 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/152937

 

 

Vi uppskattar om ni anmäler er snarast till den grupp som passar er bäst!

 

 

 

 

 

 

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

/Maria

 

Maria Hammenberg

Processledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se

 

Ansvariga för att genomföra TÖS Service för Tillväxt är Kontroll i Sverige AB.

 

Nedan presenterar Anders Ståhl, VD Kontroll i Sverige AB, en kort beskrivning av företaget och de konsulter och utbildare som ni kommer att träffa i TÖS program Service för Tillväxt.

 

Företagsbeskrivning

Kontroll i Sverige AB är operativa managementkonsulter som hjälper företag att lyckas oavsett vilken situation man befinner sig i.

 

Sedan 2005 arbetar vi med uppdragsgivare inom en mängd branscher över hela världen. 2015 fusionerade vi ett antal konsult- och utbildningsföretag under ett namn – Kontroll – men vi har alla varit verksamma minst 10 år.

 

Vi tillför kraft som skapar prestationer och tvekar inte att kavla upp ärmarna medan vi arbetar sida vid sida med våra kunders personal på alla nivåer.


Vi implementerar våra rekommendationer, överför vår kunskap, tränar era anställda och ser till att resultaten blir bestående. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

 

Kompetens och erfarenhet

Kontroll i Sverige har genomfört konsult- och utbildningsuppdrag sedan 2005 inom Strategi, Organisation & Ledarskap, Säljledning & Försäljning, Kundtjänst och dess ledning, Prestation under press och Företagskultur.

Samtliga medarbetare och kontrakterade konsulter har minimum 10 års praktisk yrkeserfarenhet inom det aktuella utbildningsområdet samt ytterligare 3 – 5 års erfarenhet av utbildnings genomförande.

 

 

Konsulter & Utbildare

Anders Ståhl - VD och Projektledare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap & Försäljning

 

20 års som chef & direktör inom en global amerikansk koncern och 13 år som managementkonsult med erfarenhet från över 100 uppdrag.

 

Har en väl utvecklad förmåga att snabbt kartlägga vad som behövs för att ett företag på ett hälsosamt sätt ska klara av att öka tempot och pressen i alla delar av verksamheten.

 

Ray Andersson Partner & Utbildare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap, Försäljning & Service för Tillväxt

 

25 år som chef och VD i nordiska organisationer med skiftande ledande befattningar som VD och dotterbolagschef inom flera olika B2B branscher.

Ray optimerar tillväxt och lönsamhet både i befintliga och nya verksamheter genom en bred erfarenhet inom sälj- och säljledning, analys- och budgetarbete, operativ och strategisk planering, konceptutveckling samt verksamhetsdrift i små och stora organisationer.

 

Karin Strandberg Advokat & Utbildare

Utbildar inom TÖS i Arbetsrätt, Affärsjuridik och övrig företagsjuridik.

 

Karin bidrar med över 10 års erfarenhet som advokat och är vår specialist och utbildare inom områdena affärsjuridik, bolagsrätt och arbetsrätt.

Hon förordnas som konkursförvaltare och arbetar med företagsrekonstruktioner.
Karin arbetar även med frågor kring styrelsearbete och är engagerad som styrelseordförande.

 

Pia Olsson Coach och Utbildare

Utbildar inom TÖS i specialiserade delar av Ledarskap och Chefskap.

 

30 års erfarenhet av att inspirera och motivera människor till att våga ta steget och göra jobbet som krävs för att nå sin fulla potential.

 

Pia är certifierad IF Coach enligt International coach Federations kärnkompetenser och kvalitetskrav samt sitter sedan i april 2014 i ICF Sverige styrelse.