Sexualkunskap 3.0 - Från Porr till Pirr - Borlänge

Arrangör Våga Tala - www.vagatala.nu
Tid 2019-08-28 15:0018:30
Plats Hagagymnasiet, Aula Läroverksgatan 6, Borlänge
Entré Borlänge Sexualkunskap 3.0
 

DU SOM ARBETAR INOM SKOLAN
FÖRSKOLA TILL VUXENUTBILDNING 

Välkommen till en introduktion av fortbildningen Från Porr Till Pirr, ett nytt material i sex- och samlevnadsundervisning baserad på era åsikter och önskemål. 

Visionen är att ge rätt verktyg för att skapa trygga vuxna som i sin tur skapar trygga barn och en skol- och arbetsplats med nolltolerans av sexualbrott och trakasserier. Där sex- och samlevnadskunskap är del i all skolans utbildning och där nyfikenhet och frågor uppmuntras och besvaras med säkerhet. 

Detta på ett effektivt, modernt och smart sätt genom att stödja lärarna i sin undervisning med målet att förbättra attityder och värderingar hos barn och unga, samt införa fler normkritiska perspektiv i undervisningen. Som deltagare på introduktionsdagen får du exklusiv tillgång till fortbildningen online helt kostnadsfritt och blir en viktig del av arbetet. 

ANMÄLAN 
Deltagandet är subventionerat och anmälan är gratis. Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är torsdag 26/8. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande debiteras med 500kr. Biljett får överlåtas. 

PROJEKTSTÖD FRÅN SKOLVERKET
Materialet är framtaget av Föreningen Våga Tala med stöd från Skolverket och planeras att lanseras nationellt 2020. Detta som en del av regeringens kompetenshöjande insatser för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. 


FRÅGOR?
+46(0)70 790 60 69
viska@vagatala.nu