Nätverksträff Avfallsingenjörer

Arrangör Avfall Sverige/Sigtuna Renhållning
Tid 2019-09-10 13:002019-09-11 15:00
Plats Stora Brännbo, Sigtuna, Sigtuna
Nätverksträff Avfallsingenjörer
 

Nätverksträffen är fullbokad! Om du vill ställa dig i kö skicka mail till jenny.westin@avfallsverige.se


NÄTVERKSTRÄFF
Tema: Bostadsnära insamling

10 september kl. 13.00 – 11 september kl. 15.00, 2019
Sigtuna Vatten & Renhållning och hotell Stora Brännbo, Sigtuna

Samling: Sigtuna Vatten & Renhållning, Östra Bangatan 35 A, Arlandastad. Om intresse finns kan buss plocka upp på Märsta station resp Arlanda omkring 12.30.

Avfall Sverige och Sigtuna Vatten & Renhållning bjuder in till träff i nätverket för avfallsingenjörer, avfallshandläggare, kundsamordnare m.m. Träffen har tema bostadsnära insamling. Vad innebär de nya förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper? Vad står i Naturvårdsverkets vägledning? Hur kan kommunerna vara medaktör i insamlingen? Det är några av de frågor som tas upp under träffen. Vi får även höra om ett samverkansprojekt som Sigtuna har med tre andra kommuner för att kunna erbjuda fastighetsnära insamling – genom gemensamma upphandlingar.

Avfall Sverige har tagit fram en modell för dimensionering av avfallsutrymmen för lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Vi får en genomgång av verktyget och hur man kan använde modellen. Dessutom blir det studiebeök, gruppdiskussioner och mycket mer.

Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Det möjliggörs genom deltagande i gruppdiskussioner och gemensam middag och aktivitet.

Avgift: Självkostnadspris, ca 2 000 kr. I priset ingår fika, middag och aktivitet den 10/9, fika och lunch den 11/9 samt transporter. Fakturering sker efter träffen.

Rummen kostar 1 390 kr. Ange i anmälan om du önskar logi. Avgiften inkluderas vid fakturering.

Anmäl dig senast 10 augusti!