Chefskap grupp 7 Brösarp

Arrangör TÖS Tillväxtspår
Tid 2019-09-18 08:0016:00
Plats Brösarps Gästis www.gastis.se
TÖS Chefskap grupp 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEFSKAP

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 

 


 Chefskap – Översikt och inledning

 

TÖS chefsskapsprogram är en systematisk väg till klarhet i tanke, kommunikation och beslutsfattande som chef.

För chefer som strävar efter bästa möjliga resultat i teamet är pressen obeveklig. När man varje dag blir konstant avbruten samtidigt som de nya högarna med krav ökar är det väldigt utmanande att fokusera på särskilda mål.  Att ständigt stå inför ett obegränsat antal uppgifter och motstridiga prioriteringar innebär att den största utmaningen som chef – även en erfaren – ofta handlar om att bara ta sig genom ännu en arbetsdag.

TÖS Chefsskapsprogram förvandlar tvekan och osäkerhet till kristallklart fokus, tydlig kommunikation och beslutsam handling.

 

TÖS chefsprogram genomförs under 4 heldagar som fördelas över ca 4 veckor och innehåller följande:

 

o   Rutiner för effektiv personalhantering som skapar en positiv känsla och förståelse för den egna rollen i företaget.
Från rekrytering till pension/avslut av anställning.

o   Rekryteringsprocessen

o   Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet som ett framgångsrecept.

o   Introduktion av nya medarbetare.

o   Utvecklingssamtal

o   Lönesamtal

o   Avveckling – Det svåra samtalet

o   Framgångsfaktorer

o   Arbetsrättslig översikt – Var kan man vända sig för hjälp?

o   Systematiskt arbetsmiljöarbete

Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att optimera chefskapet i vardagen där pressen ofta gör att man helst vill gå tillbaka till gamla rutiner:

1.     Se helheten
I en perfekt värld har chefer gott om tid att planera, implementera och följa upp sitt chefskap och medarbetarna reagerar fullständigt rationellt och förutsägbart på chefens ledarförmåga.
I verkligheten är sanningen oftast det totalt motsatta.
TÖS Chefsskapsprogram summerar på en enda sida de 4 heldagarna,

i form av en grafiskt designad CHEFSKARTA, vad dagens chef ska fokusera på i vardagen som chef och hur man praktiskt åstadkommer det man vill uppnå.

2.     Förstå strukturen
Mer specifikt får deltagarna lära sig hur man praktiskt använder de kunskaper man fått i programmet genom att använda den CHEFSKARTA som summerar innehållet på en sida.

3.     Använda rätt verktyg
Den tredje delen av TÖS chefsskapsprogram kompletterar CHEFSKARTAN med ett antal praktiska verktyg som gör det möjligt för dig som chef att behålla tydligheten och rätt fokus på det som måste göras för att behålla den ständiga rörelsen framåt mot målet för egen del, i gruppen som ska leverera sin del och för uppgiften som ska utföras.

Resultat och Fördelar med TÖS chefsprogram

Efter programmets 4 dagar kommer deltagarna att ha:

o   En klar förståelse för de chefs principer som visar hur man leder människor under press samtidigt som man skapar sig en tydlig strategisk översikt.

o   De praktiska färdigheter som krävs för att fungera som en effektiv chef.

o   Praktiska färdigheter i hur man använder chefens huvudverktyg.

o   En praktisk trygghet och färdighet i hur CHEFSKARTAN och verktygen ska användas i verkliga chefssituationer som t ex rekrytering, prestationsledning och att säkerställa öppen och rak kommunikation.

 

ANMÄLAN via länkarna nedan

Programmet är inplanerat i sex olika grupper som startar under hösten 2018 och våren 2019. Det är samma program samtliga grupper, välj det tillfälle som passar er bäst J

 

OBS Det är önskvärt att du har gått ledarskapsutbildningen innan du startar chefskapsutbildningen.

 

 

Chefskap grupp 7

BRÖSARP

 

Datum               dag 1                  18 september 2019

dag 2                  26 september 2019

dag 3                  2 oktober 2019

dag 4                  21 oktober 2019

Tid                       kl. 8-16              samtliga tillfällen

Plats                   Ystad eller annan del av sydost, plats meddelas senare

Anmäl er senast 3 september 2019 på länken nedan

LÄNK

 

 

Vi uppskattar om ni anmäler er snarast!

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

/Maria

 

Maria Hammenberg

Processledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se

 

Ansvariga för att genomföra TÖS Chefsskapsprogram är Kontroll i Sverige AB.

 

Nedan presenterar Anders Ståhl, VD Kontroll i Sverige AB, en kort beskrivning av företaget och de konsulter och utbildare som ni kommer att träffa i TÖS Chefsskapsprogram.

 

Företagsbeskrivning

Kontroll i Sverige AB är operativa managementkonsulter som hjälper företag att lyckas oavsett vilken situation man befinner sig i.

 

Sedan 2005 arbetar vi med uppdragsgivare inom en mängd branscher över hela världen. 2015 fusionerade vi ett antal konsult- och utbildningsföretag under ett namn – Kontroll – men vi har alla varit verksamma minst 10 år.

 

Vi tillför kraft som skapar prestationer och tvekar inte att kavla upp ärmarna medan vi arbetar sida vid sida med våra kunders personal på alla nivåer.


Vi implementerar våra rekommendationer, överför vår kunskap, tränar era anställda och ser till att resultaten blir bestående. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

 

Kompetens och erfarenhet

Kontroll i Sverige har genomfört konsult- och utbildningsuppdrag sedan 2005 inom Strategi, Organisation & Ledarskap, Säljledning & Försäljning, Kundtjänst och dess ledning, Prestation under press och Företagskultur.

Samtliga medarbetare och kontrakterade konsulter har minimum 10 års praktisk yrkeserfarenhet inom det aktuella utbildningsområdet samt ytterligare 3 – 5 års erfarenhet av utbildnings genomförande.

 

 

Konsulter & Utbildare

Anders Ståhl - VD och Projektledare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap & Försäljning

 

20 års som chef & direktör inom en global amerikansk koncern och 13 år som managementkonsult med erfarenhet från över 100 uppdrag.

 

Har en väl utvecklad förmåga att snabbt kartlägga vad som behövs för att ett företag på ett hälsosamt sätt ska klara av att öka tempot och pressen i alla delar av verksamheten.

 

Ray Andersson Partner & Utbildare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap, Försäljning & Service för Tillväxt

 

25 år som chef och VD i nordiska organisationer med skiftande ledande befattningar som VD och dotterbolagschef inom flera olika B2B branscher.

Ray optimerar tillväxt och lönsamhet både i befintliga och nya verksamheter genom en bred erfarenhet inom sälj- och säljledning, analys- och budgetarbete, operativ och strategisk planering, konceptutveckling samt verksamhetsdrift i små och stora organisationer.

 

Karin Strandberg Advokat & Utbildare

Utbildar inom TÖS i Arbetsrätt, Affärsjuridik och övrig företagsjuridik.

 

Karin bidrar med över 10 års erfarenhet som advokat och är vår specialist och utbildare inom områdena affärsjuridik, bolagsrätt och arbetsrätt.

Hon förordnas som konkursförvaltare och arbetar med företagsrekonstruktioner.
Karin arbetar även med frågor kring styrelsearbete och är engagerad som styrelseordförande.

 

Pia Olsson Coach och Utbildare

Utbildar inom TÖS i specialiserade delar av Ledarskap och Chefskap.

 

30 års erfarenhet av att inspirera och motivera människor till att våga ta steget och göra jobbet som krävs för att nå sin fulla potential.

 

Pia är certifierad IF Coach enligt International coach Federations kärnkompetenser och kvalitetskrav samt sitter sedan i april 2014 i ICF Sverige styrelse.