Förändra ditt liv på trettio dagar - webinar

Arrangör Michael Larsen - separation.se
Tid 2019-05-15 21:0022:00
Plats Online; framför datorn, mobilen eller surfplattan., Online

Eventet stängt för nya bokningar

FÖRÄNDRA DITT LIV PÅ TRETTIO DAGAR – WEBINAR DEN 15/5

Uppskjutande-syndromet, beskyllningar, bortförklaringar, ett splittrat beteende och att inte ta sig själv på alvar, är några av de hinder som står i vägen för oss när det gäller förändra våra liv.

En vilja av stål och passionerad motivation räcker inte eftersom de är känslomässig färskvara som snabbt faller i ”glömska”.

Vi behöver komma i kontakt med och använda oss utav en hälsosam ”besatthet” för att kunna förändra våra liv. Vi behöver skapa vanor som gör att vi agerar trots emotionella väderväxlingar.

Alltför många människor anklagar och nedvärderar sig själva: ”jag är inte tillräckligt smart. Jag har inte ekonomin! Min ålder är emot mig! Jag har misslyckats förut! Jag älskar inte mig själv!”

En förändring i våra tankestrukturer är avgörande och det sker genom våra dagliga handlingar. Hjärnan formas av det som vi repeterar. Problemet är att många av oss har vant sig vid att göra sådant som inte är det minsta uppbyggande. Vi kör på i gamla spår utan att stanna upp och fråga om det är rätt väg.

Ifrågasättande av det automatiska är en början, men sedan måst vi röra oss framåt även om tvivel och gamla ”koder” kommunicerar till oss att avbryta. Se upp för den hypnotiskt/förlamande ”tryggheten”!

Under detta webinar kommer vi bl.a. att jobba med följande:

- Övning: identifiera och gör upp med självdestruktiva vanor. Vad talar din historia om för dig? 
- Förtjänar du att lyckas? Så formar uppskjutande-syndromet din personlighet och att börja agera trots psykologiska flyktmekanismer.
- Relationsmässig källsortering: människorna i din närhet - ger eller tar de energi?
- Övning: trettiodagarskuren; att göra varje dag trots känslornas kompakta ”motståndsrörelse”. En enda vana som kommer att förändra allt.
- De tre viljorna och hur du får dem att arbeta för dig.
- Övning: att skapa en självrespekt som gör att du tar dig igenom jantelagens massiva barriärer.

Datum: den 15 maj
Tid: 21.00 – 22.00
Plats: online; framför datorn, mobilen eller surfplattan.
Pris: 220: -

Du är varmt välkommen!
Michael Larsen