Norrbottens bästa möte för support-personal

Arrangör Support Services Institute - SSI
Tid 2019-05-28 11:0015:30
Norrbottens bästa möte för support-personal
 

Välkommen till årets bästa möte för support-personal!
 
Tisdagen den 28 maj 2019 träffas vi i Luleå med start kl 11.00 - kaffe serveras från kl 10.30. Vi avslutar senast kl 15.30. Vi äter gemensam lunch (som var och en betalar).

Vi träffas hos en av våra medlemmar - Luleå kommuns IT-avdelning, Residensgatan 18.


Temat är: hur kan du vässa din support-organisation?

För att kunna utveckla en supportverksamhet så måste man veta var man står. Har vi rätt förutsättningar för att nå vår vision, mission och våra mål? Har vi rätt teknikstöd, fungerande processer och ett funktionellt kunskapssystem? Hur väl tar vi vara på våra medarbetares förmågor och resurser?
 
Dialogmötet inleds av Peter Hero från SSI – Support Services Institute - där han delar med sig av sina erfarenheter och ger tips, om hur man kan planera din verksamhet. Peter kommer även översiktligt gå igenom ITIL (senaste version) och avsnittet kring Support och kundorientering.
 
Vi avslutar med en längre diskussion och erfarenhetsutbyte.
 
Vi tar inte ut någon avgift för ditt deltagande! Mötet är också öppet för dig som (ännu inte) är medlem i SSI. 

Mötet arrangeras av SSI - Support Services Institute, en nätverksförening för dig som jobbar med support- och kundärenden.