Design Thinking Seminarium

Organizer Design Thinking Sweden
Time 2019-06-25 07:302019-06-26 16:00
Location Stationsgatan 36, 972 32 Luleå, Luleå
Design Thinking Seminar
5800 SEK


Design Thinking & Innovation 

Design Thinking är en problemlösningsmetod – användbar när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunders behov.
Målgruppen är du som är näringslivschef,näringslivsutvecklare, landsbygdsutvecklare eller på annat sätt jobbar med företag/företagande i din kommun.
Metoden är uppdelad i olika faser som underlättar resultatfokus i designprocessen, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär.
Istället testar du dig fram och hoppar mellan stegen vid behov.
På så sätt kan vi utmana antaganden, få respons direkt från kund och med hjälp av en djupare förståelse för behov nå lösningar som inte var uppenbara när vi började.
Workshopen berör följande:
– Om innovation och komplexa problem (wicked problems)
– Design Thinking: Metod och mindset
Grundprinciper: Visualisering, storytelling, tvärdisciplinärt teamarbete
– Observation, intervjuteknik och att ”gå i andras skor”
– Om personas och extrema användare
Kundresan (Journey Map)
Om att vaska fram insikter
Finn och definiera problemet
Tekniker för effektivt idéarbete
Välj och besluta
Bygg prototyper
Testa hypoteser och antaganden
Presentation och feedback
Design Thinking: Möjligheter och användningsområden

Facilitator : 
Caro Salazar 

Tel : +46 790381767
Whats app : +52 555 5085971


CEO Design Thinking Institute  1999-2019
Positioned Design Thinking as the American leader in Consultancy Services and Executive Training in Innovation & Design Thinking 

Caro is Founder of Design Thinking  Institute Global, an award-winning "boutique"   design experience firm and "Experience Creation Center of Excellence" that provides a complete service; with an impressive list of Fortune 500 clients.( Oracle , Unilever , Axa Group , Thales Group , CitiBanamex, Wallmart , Microsoft, IBM, Kalix Commun, Infiniti, Zurich Insurance, Swarovski, Coca-Cola, Nestle, Danone).

Caro's patented innovation practices result in products that help customers get a better "job"; designing company culture where people love to work. Providing a concrete framework to define, conceptualize and start creating the culture of your team or organization from the Disruptive Innovation

Mexico, US, Colombia, Guatemala, El Salvador, Brazil, Sweden, Norway, Finland, Baltic Arch, and Spain.

Caro Salazar specializes in co-creating visions that provide that overall direction and framework for an organization, project or initiative. These visions support strategy, collaboration, creative thinking, design innovation, and leadership.