Kanslihushögern eller kanslihusvänster?

Arrangör Tankesmedjan Tiden/SEK
Tid 2019-05-16 18:0020:00
Plats Handelshögskolan
Kårmedlem (Handels)
 
Inte kårmedlem