Workshop, samverka och utveckla validering

Arrangör Validering i Östergötland
Tid 2019-05-28 09:0016:30
Plats Missionskyrkan (Drottninggatan 22), Linköping
Workshop, samverka och utveckla validering
 

Välkommen till en heldag för att Samverka och Utveckla validering


”Validering i Östergötland – en väg in" är ett metodutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden med Motala Kommun som projektägare. Projektets mål är att med utgångspunkt från den kommunala vuxenutbildningen lägga fram förslag på en gemensam organisation för validering i Östergötland med vikt på jämställdhet, tillgänglighet, och ickediskriminering.  

När: 28 maj 2019

Var: Missionskyrkan i Linköping

Syftet: Att synliggöra ansvar och roller i valideringsprocessen  och  identifiera möjligheter, förutsättningar och hinder i Validering


Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, rektorer och yrkeslärare 

Kostnad: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår 

Program 
09.15 Information delprojektet 
09.45 Vem ska valideras, av vem och för vad? 
          David Lundgren, Regional Utvecklingsstrateg i 
            Region Västermanland 
10.45 Bensträckare 
11.00 Roller och ansvar för validering, 
          Ingrid Båve, Utvecklingsledare              
            Annika Åberg – Hellund, Studie– och yrkesvägledare                         www.valideringskurser.se.  
12.00  Lunch 
13.00  Fort. Ingrid och Annika 
14.30  Fika 
16.30  Avslut för dagen

Anmälan: Senast 17 maj

Vid frågor kontakta Anneli Turesson,